Service

Onze service

Colhof levert niet alleen maatwerk dat resulteert in perfect en op uw wensen aansluitende verzekeringen. Bij schaden zullen wij voor de begeleiding zorgdragen en daarbij pro-actief adviseren. Vanzelfsprekend is daarbij een goede communicatie met u als klant van groot belang en vaak doorslaggevend bij het uiteindelijke resultaat of de claim succesvol kan worden verhaald onder de verzekering.


Klant meld schade via de Colhof website of app

We kijken welke verzekeringen mogelijk dekking bieden voor de schade. Wij lichten dit toe aan de klant en geven aan wat ze kunnen doen of moeten aanleveren, bij acute gevallen schakelen we meteen naar verzekeraar of expert.

Na ontvangst van benodigde informatie beoordelen we deze en bij akkoord sturen we het ter behandeling door naar de verzekeraar. Als er dingen ontbreken of onduidelijk zijn nemen wij dit nog op met de klant. Zo kan de claim zo compleet mogelijk bij de verzekeraar worden ingediend waardoor de doorloop tijd wordt verkort en de kans op een goede afloop.

Bij een eventuele afwijzing van de verzekeraar toetsen wij dit aan de polisvoorwaarden en indien niet juist dan wijzen wij de verzekeraar daarop en verzoeken wij de afwijzing te herzien. Bij grijs gebied proberen wij altijd in voordeel van de klant uit te leggen.

Contact

Cookie instellingen