Inkomensverzekeringen werknemers

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u te maken krijgen met groot inkomensverlies. Met de inkomensgarantieverzekering van Colhof verzekert u zich uitstekend tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Bij de WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) gaat het om wel of niet voldoende werken. Wie voldoende werkt, krijgt een inkomensaanvulling. Wie niet voldoende werkt, krijgt een minimum uitkering. Het risico van forse inkomensachteruitgang bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en onvoldoende werken, is groot. Het is mogelijk dat u eventueel aangewezen bent op het inkomen van uw partner of de bijstand. Met de aanvullende verzekeringen van Colhof voorkomt u dat u in een financieel gat valt!

Ook is het mogelijk om een werkloosheidsdekking (WW)aan te vragen. Indien u werkloos wordt kunt u (onder bepaalde voorwaarden (vast contract, polis minimaal 6 maanden actief)) een uitkering krijgen om tijdelijk uw inkomenterugval op te vangen.